ALPHA VOLANTIS

แบบฟอร์มการสั่งจอง Horizon300 SR

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name-Surname / ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ / Address

กรุณาชำระเงินจองเป็นจำนวน 2,000 บาท ที่หมายเลขบัญชีของ บริษัท ทริลเลี่ยน มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ตามรายละเอียดด้านล่าง:

บริษัท ทริลเลี่ยน มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 041-0-19869-2

Click or drag a file to this area to upload.
*(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB) ** รองรับไฟล์รูปแบบ .jpg, .jpeg, .png, .gif และ .bmp เท่านั้น

เงื่อนไข

  • ทางบริษัทฯ จะยืนยันการจองให้กับท่านผ่านทางอีเมลภายในระเวลา 1-2 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารยืนยันการโอน
  • เปิดรับจอง Horizon300 SR ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
  • ลำดับในการส่งมอบรถจะยึดจากวันที่ในเอกสารยืนยันการโอนเงินจอง (สำหรับผู้ซื้อเงินสด) และวันที่อนุมัติจากสถาบันการเงิน (สำหรับผู้เช่าซื้อ) เป็นสำคัญ
  • การส่งมอบรถล๊อตแรกจำนวน 30 คัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยสามารถรับรถได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายที่ท่านได้ระบุไว้
  • สงวนสิทธิ์การจอง 1 ท่าน ต่อ 1 คันเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า